Nyheter/News
På den här sidan kommer du att kunna läsa om smått och stort som händer med våra hundar
Here you can read about everything that happens with our dogs

Nyheter/news 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

2021-04-24
Exteriörbedömning 2021-04-24
Domare: Svante Frisk
NORD JV-19 Hot Isle Ignazio "Knasen", EXC CK

2021-03-14
Exteriörbedömning 2021-03-13
Domare: Åke Cronander
NORD JV-19 Hot Isle Isidora, EXC CK
Hot Isle Isabela, EXC
Hot Isle Valkyria, EXC CK

Planerad parning våren 2021

NO UCh SE UCh Magh Itha's Bonifacio x DK JV-17 NORD UCh SE UCh SE V-19 SE LCCh Hot Isle Henriqua
läs mer/read more