Hot Isle Jaffarin
"Jaffa"

Född/born: 2007-10-24

Ägare/owner: Hot Isle

AvelsredovisningJaffa i starten på LC-provet i Norge sept 2013
(foto Jorunn Jensen)


Jaffa - februari 2011

SKK INT utställning i Hässleholm 22/5 2010 - Jaffa vinner bruksklassen med CK och blir BT-2 med R-CACIB
SKC INT Show in Hässleholm May 22nd - Jaffa wins workingclass with EXC and ends up as BB-2 with R-CACIB


Jaffa springer LC i Norge april 2010 - resultat 1a med CERT och CACIL
Jaffa at LC trial in Norway April 2010 - results 1st with LC CAC and CACIL

Jaffa fick sitt 4e LC CERT på provet i Vallentuna i september 2009 / Jaffa got her 4th LC CAC at thr trial in Vallentuna i September 2009


Jaffa BIR med CERT på LC Söderhamn juni 2009 / Jaffa BOB with LC CAC in Söderhamn June 2009


Jaffa BIF med LC CERT i Stjärnhov 2009 / Jaffa BIF with LC CAC June 2009


Jaffa tog sitt första LC cert på provet i Söderköping i maj 2009 / Jaffa after winning her first LC CAC at the trial in Söderköping May 2009


Jaffa på SW:s utställning i Vingåker 2008 / Jaffa at SW:s show in Vingåker 2008


Jaffa på SW:s utställning i Vingåker 2008 / Jaffa at SW:s show in Vingåker 2008


Jaffa 7 månader / Jaffa 7 months old


Jaffa 9½ vecka / Jaffa 9½ weeks old


Jaffa 8 veckor / Jaffa 8 weeks old


Jaffa 4½ vecka / Jaffa 4½ weeks old