Hot Isle Gezana
"Emma"

Född/born: 2014-06-03

Ägare/owner: bor i Berlin, Tyskland / Germany
Emma ca 7 månader /7 months old

Emma ca 7 månader / 7 months old

Emma 15 veckor gammal / 15 weeks old

Emma 14 veckor / 14 weeks old

Gezana 8 veckor / 8 weeks

Gezana 6 veckor / 6 weeks

Gezana 5 veckor / 5 weeks