SE UCh DK UCh SE LCCh NO LCCh C.I.C
Hot Isle Ascención

"Cion"

Född/born: 2006-08-25

Ägare/owner: Hot Isle

Avelsredovisning


På det internationella LC provet i Kode 2011-09-17 vann Cion och fick CACIL, hon är nu klar INT LCCH
At the internatinal LC trial in Kode Sept 17, Cion got CACIL and qualified for INT LCCH


Cion placerade sig på 5e plats på Coursing EM i Frankrike 2010 / Cion ended up at place 5 at Coursing EC in Francke 2010


Cion slutar på 6:e plats på EM i Tjeckien 2009 / Cion ends up at 6th place at ECC in Tzech Republic 2009


Cion - vinner sitt kvalificerande LC cert i Laholm våren 2009 / Cion wins her qualified CAC and her Swedish LC title in Laholm spring 2009


Cion med stolta ägare efter LC provet i Laholm / Cion with her proud owners after the LC trial in Laholm


Cion vinner CERT och CACIL på LC i Norge - september 2008 / Cion wins CAC and CACIL at LC in Norway - September 2008


Cion blir BIM med CERT i Borås 2007 - BIR är brodern Adelardo
Cion was BOS with CAC at SKC's show in Borås 2007 - BOB is her brother Adelardo